دسته بندی محصولات

انواع پاستا پز صنعتی

پاستا پز تک خانه 40 لیتری LOTUS
پاستا پز تک خانه 40 لیتری LOTUS
پاستا پز تک خانه 40 لیتری OZTI
پاستا پز تک خانه 40 لیتری OZTI
پاستا پز دو خانه 40+40 لیتری ELECTROLUX
پاستا پز دو خانه 40+40 لیتری ELECTROLUX
پاستا پز دو خانه 40+40 لیتری OZTI
پاستا پز دو خانه 40+40 لیتری OZTI
پاستا پز تک خانه 40 لیتری ELECTROLUX
پاستا پز تک خانه 40 لیتری ELECTROLUX