دسته بندی محصولات

انواع فرچه برای استفاده در آشپزخانه های صنعتی

فرچه تمیزکننده دستگاه اسپرسو
فرچه تمیزکننده دستگاه اسپرسو
فرچه سر کج Henny Penny
فرچه سر کج Henny Penny
فرچه لوله ای Henny Penny
فرچه لوله ای Henny Penny
فرچه مسواکی Henny Penny
فرچه مسواکی Henny Penny
فرچه سیمی بزرگ
فرچه سیمی بزرگ
فرچه سه تایی شست و شو لیوان
فرچه سه تایی شست و شو لیوان
فرچه سیمی کوچک
فرچه سیمی کوچک